• darkblurbg

Algemene voorwaarden van Rondhout Siddeburen zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Groningen.

Op alle overeenkomsten met betrekking tot  de levering van diensten, zaken en/of het verrichten van werkzaamheden door Rondhout Siddeburen zijn de algemene voorwaarden van Rondhout Siddeburen van toepassing. Deze kunnen u ook op verzoek (kosteloos) worden toegezonden. Rondhout Siddeburen wijst de algemene voorwaarden van de koper uitdrukkelijk van de hand.

Algemene voorwaarden bekijken